VELKOMMEN TIL SÆSON 2019/2020

 Børn der bor i Skagen skal lærer at svømme

                     – Kan dit barn svømme?

Meld dit barn til svømning det er både sjov og vigtigt.
Med leg og svømmerelateret lege, kan dit barn lærer at svømme i Skagen Svømmeklub.

Svømmeklubbens pjece for 2019/2020 er snart klar med mange spændende tilbud til både børn og voksen. Indtil da kan du se holdprogrammet her.

Online tilmelding, klik her:

vejledning tilmelding til svømning, klik her.

Klik på billedet, så kan du downloade folderen for 2018. 2019/2020 er på vej.

 

Generalforsamling aflyst. Ny dato kommer senere.

Ordinær generalforsamling 2020

(Aflyst) Lørdag den 28 marts kl. 12:00

 

Referat

Der bydes velkommen af formand Klaus Henry Christoffersen.

1. Valg af dirigent

2. Formands beretning 2019

3. Udvalgenes beretning

 • Svømmeudvalg Carsten Siger Hansen
 • Handicapafdelingen Anne Kristine Steffensen

 

4. Regnskab ved Lone Hylander

5. Indkomne forslag.

6. Valg til bestyrelse samt suppleant.

 • Valg af formand. Klaus genopstiller
 • Valg af 2 nye bestyrelsesmedlemmer:
  • Anne Steffensen er på valg genopstiller
  • Carsten Hansen er på valg og genopstiller
 • Valg af suppleant
  • Christian Fink er på valg og genopstiller

7. Valg af intern revisor.

 • Valg af revisor suppleant

8. Eventuelt